Khoa Xây Dựng

► Xem chi tiết ngành tại đây! 

1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Mã ngành: 6510104)
2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (Mã ngành: 6510102)

 

Trường Cao đẳng Xây dựng Tp.HCM Là điểm đến lý tưởng để Học nghề ngành Xây dựng


 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Chu Tuấn Hảo Thạc sĩ Trưởng khoa
2 Trương Tuấn Duy Thạc sĩ Phó khoa
3 Phạm Kiều Trang Đại học Thư ký khoa
BỘ MÔN KẾT CẤU
4 Võ Thị Cẩm Giang Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
5 Đinh Văn Thức Đại học Giảng viên
6 Nguyễn Anh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN CƠ KÊT CẤU
7 Thái Ngọc Thịnh Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
8 Nguyễn Phương Lan Thạc sĩ Giảng viên
9 Lê Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
10 Hồ Thị Đoan Trang Đại học Giảng viên
BỘ MÔN CẦU ĐƯỜNG
11 Nguyễn Thị Hồng Phấn Thạc sĩ Phụ trách bộ môn
12 Phạm Thị Anh Thạc sĩ Giảng viên
13 Trần Minh Lợi Nghiên cứu sinh Giảng viên
14 Phạm Hương Huyền Thạc sĩ Giảng viên
15 Nguyễn Tấn Dương Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN THI CÔNG
16 Trần Thoại Châu Thạc sĩ Phó khoa
17 Nguyễn Thị Tuyết Đại học Giảng viên
18 Hoàng Xuân Tân Thạc sĩ CNBM
19 Mai Trung Thứ Đại học Giảng viên
20 Nguyễn Thế Thiêm Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Nguyên Vũ Thạc sĩ Giảng viên
22 Phạm Ngọc Dũng Thạc sĩ Giảng viên
BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN
23 Trần Hồng Sơn Thạc sĩ CNBM
24 Thái Thị Hồng Ngân Thạc sĩ Giảng viên
25 Phạm Hữu Phước Thạc sĩ Giảng viên
26 Phan Trọng Lễ Đại học Giảng viên

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán